Tin tức

BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VÌ HẠNH PHÚC CỘNG ĐỒNG; CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG; HÃY LÀM NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT, TRẺ EM KHÓ KHĂN

Công tác chuyên môn

Liên kết

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Thị xã Ninh Hòa

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa được thành lập theo Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Ninh Hòa và Nhà xã hội Ninh Hòa
02583635505